Yoanna1992

15 tekstów – auto­rem jest Yoan­na1992.

Wojowniczka

Wo­jow­nicza dusza,której nic nie rusza.
Jak głaz twar­da i potężna.
Zaś ser­ce płonie jak stal wy­kute­go oręża.
ludzkość daw­no zapomniana
jak łza nieg­dyś wypłakana.
Kraina lądów,oceanów,mórz
To świat tańca księżyca i słońca.
Czas płynie bez końca.
A niena­wiść wy­ciąga broń
Walczę [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 23 lipca 2015, 16:37

Zaćmienie

Nad­szedł mo­ment,
który dzień za­mienia w mrok.
Gdy świt nie nad­szedł
zbudziłam się
lecz obok nie było Cię.
Od­szedłeś w cień.
Pod­niosłam wzrok,
na naszej ścianie
pus­te wiszą ra­my.
Przeżar­te ,,rdzą''.
Płótna [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 22 marca 2015, 14:29

,,Książę''

Sta­re zamczysko
gdzie może zdarzyć się wszystko
zam­knięty piękny kwiat,
który jest miłości wart.
W po­nurej wieży zwykłych dni
Rzu­ciłeś na jej ser­ce zaklęcie
Mu­sisz więc być księciem.
Stań i o waszą przyszłość walcz,
lecz Sa­mej nie zos­ta­wiaj na [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 14 marca 2015, 09:12

Księżniczka

Odeszli Ci,
którzy kocha­li bez­gra­nicznie tak
i strzeg­li uczuć jak ry­cerze swoich bram.
Kraina snu gdzie krzyżowa­ne są oręże.
Tętniącej duszy prze­cież nie zwyciężę.
W zam­ku skry­ty skarb,
lecz ser­ce tłucze w pierś
jak sta­do pędzących koni
Czy ktoś [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 7 marca 2015, 04:53

S.O.S

Miłość zboczyła
z wyz­naczo­nej nieg­dyś drogi
Wyf­runęła przez zam­knięte ser­ca bramy
Poz­wo­liłeś
by nasz świat stał się zapomniany.
Bym poczuła się zabawką
na huśtawce.
Właśnie...
Te słowa i od­czu­cia mnie dot­kli­wie ra­nią .
Bez Ciebie
jes­tem jak bez skrzy­deł anioł.
Ileż [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 6 lutego 2015, 11:46

Prośba

Jes­tem aniołem zesłanym z nieba
cze­go tak na prawdę mi pot­rze­ba ?
Nie do­wiesz się nig­dy
Gdyż Bóg nie da­je wielu szans
A skrzydła złamać można tyl­ko raz.
Śnieżno białe pióra wzno­si wiatr
Lecz się nie bój [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 30 grudnia 2014, 19:10

Melodia życia i śmierci

Me­lodia uczuć roz­brzmiewa w ser­cach.
Is­krzy się,płonie.
Każda gra­na nu­ta w ek­sta­zie tonie.
Tęsknotę,smu­tek,żal
słychać u aniel­skich bram.
Wiolon­cze­la cicho łka
a po po­liczku płynie łza.
Mu­zyka ta 
roz­tacza me­lan­cho­lij­ne barwy.
Szarp smyczkiem po strunie
a piękny utwór [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 15 października 2014, 20:52

Zapomniana

Ni­ko­mu niepotrzebna
porzu­co­na gdzieś w kąt
po­zos­ta­wiona sa­mej so­bie
w tym poz­ba­wionym barw świecie
bez miłości..

co się ze mną dzieje ? 
cze­mu aż tak bar­dzo Cię pot­rze­buję ? 

bez twej czułości
jes­tem nic nie wartą pustą powłoką
nie jes­tem sil­na
sa­ma so­bie nie poradzę..

co mam zro­bić
żeby było tak jak wte­dy ? 

przez Ciebie niszcze­je od środ­ka
smut­na, zapomniana
tracę nadzieję na szczęście... 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 7 sierpnia 2014, 11:12

Upadły Anioł

Gu­bię się w ciemności.
Ja, anioł śmier­ci ot­wieram drzwi do bram roz­paczy.
Uciekam przed ciem­nością, lecz ogar­nia mnie nie moc.
Kaj­da­ny plączą się pod no­gami.
Upa­dam gdzieś na podłogę między cierniami,
które przebijają [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 5 sierpnia 2014, 15:53

Zanurzmy się

Za­nurzmy się w morzu naszych uczuć...,
uczuć roz­pa­lonych, gdzie...,
gdzie żad­na wo­da ich nie zgasi,
żaden sztorm nie rozwieje.

Za­nurzmy się w pocałunkach,
które są jak płat­ki kwiatów tak de­likat­ne i niewinne.
Za­nurzmy się w tą miłość niebanalną. [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 27 lipca 2014, 10:35

Yoanna1992

Zeszyty
  • My favorite – Na­pisa­ne wier­sze przez in­nych ludzi staną się dla mnie in­spi­racją

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Yoanna1992

Użytkownicy
X Y Z
Kalendarz
Aktywność

23 lipca 2015, 16:37Yoanna1992 do­dał no­wy tek­st Wojowniczka

22 marca 2015, 14:37krysta sko­men­to­wał tek­st Zaćmienie

22 marca 2015, 14:29Yoanna1992 do­dał no­wy tek­st Zaćmienie

14 marca 2015, 09:12Yoanna1992 do­dał no­wy tek­st ,,Książę''

7 marca 2015, 07:58M44G sko­men­to­wał tek­st Księżniczka

7 marca 2015, 04:53Yoanna1992 do­dał no­wy tek­st Księżniczka

6 lutego 2015, 11:50mill sko­men­to­wał tek­st S.O.S

6 lutego 2015, 11:46Yoanna1992 do­dał no­wy tek­st S.O.S

30 grudnia 2014, 19:10Yoanna1992 do­dał no­wy tek­st Prośba

17 października 2014, 07:54Yoanna1992 sko­men­to­wał tek­st Nasza wrażli­wość to [...]